برگزاری مسابقات بعنوان اولین کلوپ درسطح استان البرز

مصیب خورشیدوند   ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۰

کلوپ اتحاد کرج در سال ۹۷ تاسیس گردید.
اهداف کلوپ شامل آموزش و برگزاری مسابقات کبوتران مسافتی با بی طرفی کامل و استفاده از جدیدترین و معتبرترین ابزار مانند ساعت بنزینگ و همچنین داورهای مسلط و با تجربه می باشد.
(کلوپ اتحاد کرج اولین کلوپ استان البرز می باشد که از ساعت بنزینگ استفاده می نماید)